Atgoffa – Reminder

Annwyl rieni

Dydd Gwyl Dewi hapus i chi gyd.

Dim ond nodyn byr i’ch atgoffa :

Pwysig:

Hwb Gweithwyr Allweddol CA2 – Allwch chi plîs e-bostio’r ysgol i ddweud pryd y byddwch chi eisiau gofal plant wythnos yma (Mawrth 1 – 5) ac wythnos nesaf (Mawrth 8-12).

Cyfarfod dosbarth CA2 (Teams) 1:30 yfory fel arfer.​

Dear parents

A Happy St David’s Day to you all.

A brief note to remind you :

Important:

Key worker Hwb provision KS2 – Could you please e-mail the school to inform us when you require childcare this week please (March 1-5) and next (March 8-12).

Class meeting KS2 (Teams) 1:30 tomorrow.​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288