Bl 5 & 6

Er gwybodaeth, bydd blwyddyn 5 a 6 yn derbyn gweithdy gan Sbectrwm Cymru yfory dydd Mercher, 29/6/2022.

https://spectrumproject.co.uk/primary-pupils/?lang=cy

Cofiwch am Biec ability bore dydd Iau

For your information years 5 and 6 will be receiving a workshop tomorrow Wednesday 29/6/2022 from Spectrum Cymru.

https://spectrumproject.co.uk/

COFIWCH am ‘Bike ability’ bore dydd Iau​ /  REMEBER about ‘Bike Ability’ Thursday morning.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288