CABINET

​Annwyl rieni ​

Dim ond nodyn byr i son bod lle i dri phlentyn newydd ar ein Cabinet Ysgol. Disgwylir i unrhyw ymgeisydd gyflwyno eu hunain yn ein gwasanaeth dydd Gwener yma, Medi 13.  Gallant son yn fras am yr hyn allant gynnig fel aelod o’r Cabinet. Bydd pleidlais i ddilyn.

Dear parents

Just a brief note to inform you that there are 3 vacancies on our School Cabinet. Candidates will be required to present themselves in our assembly this Friday, 13 September.  They can talk briefly about what they can offer as a member of the Cabinet. There will then be a vote.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288