CA2/KS2: Thema Theme

Trosolwg o thema CA2 yn ystod y tymor yma. An overview of the KS2 theme this term. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-CA2-Cymru.pdf KS2-Theme-Cymru.pdf

CA2/KS2: Eisteddfod

Amgaeaf y cylchlythyr diweddaraf I attach our latest newsletter Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Mawrth-11-2019.pdf