Clwb Cymru Cwl

Dim ond nodyn byr I ddweud na fydd Clwb Cymru Cwl ar ôl ysgol yfory oherwydd ein prynhawn arbennig.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.  Bydd y Clwb yn ail-ddechrau wythnos nesaf, dydd Mawrth, Mehefin 11.

Just a short note to say that there will be no Clwb Cymru Cwl tomorrow evening because of our special afternoon.  Apologies for any inconvenience.  The Club will start again next week, Tuesday, 11 June.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288