Cofiwch – Remember

Diolch i bawb am b’nawn hyfryd yn ein Eisteddfod. Llongyfarchiadau i enillwyr y cystadlaethau dosbarth ac i  Anest am ennill y Gadair.

Thank you all for a lovely afternoon in our Eisteddfod. Congratulations to all our classwork winners and to Anest for winning the Chair.

Cofiwch– Nofio ‘fory (Bl 1 i 6) a diwrnod y Llyfr dydd Gwener. Cawn wisgo fyny ar dydd Gwener os y dymunir ond y llyfr a darllen sydd mwyaf pwysig!

Remember – Swimming tomorrow (Year 1 – 6) and Book day on Friday. They can dress up if they wish on Friday but it’s the book and reading that’s most important!

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288