Diolch

Hoffwn ddiolch i’r staff lleol sydd yn rhan o dîm Pentrecelyn sydd wedi galluogi ni aros yn agored ddoe a heddiw. Mae hyn yn galluogi’r staff eraill sydd yn byw bellach i ffwrdd i gyrraedd yn ddiogel. Diolch i chithau hefyd am eich cydweithrediad.
Er hyn, does dim Clwb Brecwast yfory (Iau 19eg). Felly, sicrhewch nad oes neb ar safle’r ysgol tan 8:45 gan gynnwys bws na thacsi.   

I would like to thank the local staff we have here as part of our team who have ensured that we have been able to stay open today and yesterday (some having walked to school!). This allows other staff who live further away to arrive safely. Many thanks to you also for your co-operation.

However, following a risk assessment, there will be no Breakfast club tomorrow (Thursday 19th). Therefore, please ensure that no one enters the school site until 8:45, including buses and taxis.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288