Eisteddfod Sir

Cofiwch am Eisteddfod Sir – Sadwrn yma 30/3/19 am 2:00 Ocsiwn Rhuthun. Parti Canu – gwisg ysgol.
Eisteddfod Ddawns – Dawnsio disgo a Dawnsio gwerin. Nos Fawrth, Ebrill 2il am 5:00 – Ysgol Brynhyfryd.
Gwisg:
Disgo – leggings du. Top yn yr ysgol.
Gwerin – genethod – sannau gwyn pen-glin.                 Pawb – esgidiau du.
Diolch a dymuniadau gorau