Jambori

Nodyn  i atgoffa rhieni bydd disgyblion dosbarth Meithrin i Flwyddyn 2 yn mynd i Brynhyfryd i’r Jambori pnawn dydd Llun gyda Mrs Morris a Anti Jemma.  Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.50 tuag at y trip ar Parent Pay

Note to remind parents that pupils of dosbarth Meithrin to Year 2 will be going to Brynhyfryd Monday afternoon to the Jambori with Mrs Morris and Anti Jemma.  We ask kindly for a donation of £2.50 towards the cost which is now on ParentPay.

​ 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288