Llanelidan WI

Os cofiwch roedden ni wedi addo diddanu Sefydliad y Merched yn Llanelidan ar nos Fawrth y 19eg o Fawrth am 6:30yh.

Rydym yn gobeithio y bydd yr eitemau canlynol yn digwydd

If you remember we promised to entertain the WI in Llanelidan on Tuesday the 19th March at 6:30pm.

We are hoping that the following items will take place

  • ​Nansi (Canu a Llefaru)
  • Ela (Llefaru)
  • ​Gwen Pierce  ac Erin Edwards (Canu a Llefaru)

Ymgom 
Parti canu Dosbarth Eithin singing party
Dosbarth Derbyn i fl6 yn canu gyda’i gilydd, singing together.

Ydi hi yn bosib i chi gadarnhau os ydych yn gallu ymuno er mwyn i ni adael iddynt wybod niferoedd plant a rhieni.

​Is it possible for you to confirm that you can attend so we can confirm numbers of pupils and parents with the WI.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288