Mabolgiamocs

​Cofiwch ‘Mabolgiamocs’ dydd Iau yma. Mabolgampau hwyliog ar gyfer staff a disgyblion yn unig. Bydd angen i’r plant wisgo dillad Addysg Gorfforol, cap/het a digon o ddŵr. Bydd Anti Eirian yn paratoi picnic. Gwyliwch am luniau o’r dydd ar ‘Trydar’.
Remember ‘Mabolgiamocs’ this Thursday. A fun type sports day for staff and pupils only. Children will need to wear their PE kit please and bring a hat/cap and plenty of water. Anti Eirian will prepare a picnic. Please check out Twitter for photos of the day.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288