Salwch / Illness

Annwyl rieni,
Isod mae gwybodaeth i rieni sydd wedi ei rannu gyda ni gan Gyngor Sir Ddinbych am salwch.
Diolch yn fawr, ​

Dear parents,
​Below is some information for parents that has been shared with us by Denbighshire County Council regarding illness.
Diolch yn fawr,

Cyngor cyn mynd yn ôl i’r ysgol i rieni yng Nghymru er mwyn helpu i amddiffyn yn erbyn salwch y gaeaf

https://icc.gig.cymru/newyddion1/cyngor-cyn-mynd-yn-ol-ir-ysgol-i-rieni-yng-nghymru-er-mwyn-helpu-i-amddiffyn-yn-erbyn-salwch-y-gaeaf/

Back to school advice for parents in Wales to help protect against winter illnesses

https://phw.nhs.wales/news/back-to-school-advice-for-parents-in-wales-to-help-prote​ct-against-winter-illnesses/

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288