Mae gan Ysgol Pentrecelyn dalent! – Pentrecelyn’s got Talent!

YN FUAN/COMING SOON MAE GAN YSGOL PENTRECELYN DALENT! – PENTRECELYN’S GOT TALENT! mwy o fanylion i ddilyn gan Y CABINET – more details to follow from the CABINET Ysgol hardd fu’n hyrwyddo – talent Plant i flaguro; Dal mewn bri mae brethyn bro A’r heniaith heb heneiddio. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Rhieni CA2 – KS2 Parents

Annwyl rieni Allwch chi sicrhau bod eich plentyn/plant yn ymarfer ffeithiau tablau ar J2Blast (HWB -J2E) ogydd. Byddwn yn cael J2Blast ‘Blast off’ (cystadleuaeth) yn fuan. Hefyd, allwch chi sicrhau bod eich plentyn wedi darllen y llyfrau cyn dychwelyd hwy ar ddydd Mercher. Diolch am eich cefnogaeth Dear Parents Could you please ensure that your … Read more

Rhieni Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase Parents

Annwyl rieni/Dear parents Bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn ymarfer sgiliau athletau yfory ar y trac/cae. Allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn ddillad addysg gorfforol a threinars addas ogydd. The Foundation Phase pupils will be practising athletics skills tomorrow on the track/field. Can you please ensure that your child has their PE kit and … Read more

Llythyr 17/6/19 Letter

Cofiwch am ein diwrnod di-wisg ysgol yfory! Cyfraniad o £1 ogydd (Gwyl Rhuthun) Please remember about our non-school uniform day tomorrow! £1 donation please (Ruthin Festival) Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Ysgol Pentrecelyn Sent: 17 June 2019 14:39 Subject: Llythyr 17/6/19 Letter Annwyl Rieni Gwyl Rhuthun – I ddathlu pen-blwydd Gwyl … Read more

Rhieni Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase Parents

Annwyl rieni/Dear parents Bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn ymarfer sgiliau athletau yfory ar y trac/cae. Allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn ddillad addysg gorfforol a threinars addas ogydd. The Foundation Phase pupils will be practising athletics skills tomorrow on the track/field. Can you please ensure that your child has their PE kit and … Read more

Nofio – Swimming

Annwyl rieni/Dear Parents Rydym am geisio fynd i nofio ‘fory! Dyma fydd ein sesiwn olaf am y flwyddyn academaidd yma. We will hopefully be Swimming tomorrow! This will be our last session for this academic year. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Dyddiadau/Dates

Annwyl Rieni Rydym yn gobeithio cynnal mabolgampau Ysgol Pentrecelyn ar nos Iau, Gorffennaf 11 I ddechrau am 5.00yp, rasus 5.30yp.  Os bydd yn wlyb ar y diwrnod yma, ni fyddwn yn cynnal y rasus, ond bydd y noson gymdeithasol yn mynd ymlaen yn y neuadd. Hefyd, bydd gwasanaeth ffarwelio Bl 6 yng Nghapel Pentrecelyn ar … Read more

Llythyr 17/6/19 Letter

Annwyl Rieni Gwyl Rhuthun – I ddathlu pen-blwydd Gwyl Rhuthun yn 25 eleni, mae ysgolion yr ardal yn cynnal diwrnod di-wisg ysgol er mwyn codi arian tuag at yr Wyl.  Bydd ein diwrnod di-wisg ysgol ni dydd Gwener yma, Mehefin 21 a gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.  Diolch yn … Read more

Siarter Iaith -GWOBR AUR Language Charter – GOLD AWARD

Annwyl rieni Yn dilyn asesiad trylwyr wythnos yma, mi rydw i yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Pentrecelyn wedi derbyn y Wobr Aur Siarter Iaith. Newyddion gwych! Bydd Seremoni gwobrwyo yn Neuadd y Sir ar fore Llun, Mehefin 17eg. Following a thorough assessment this week, I am proud to announce that Ysgol Pentrecelyn has been awarded … Read more