Gwisgoedd Angylion (Cyfnod Sylfaen) – Angel Costumes (Foundation Phase)

Annwyl Rieni, Oes ganddoch chi wisg Angel sydd yn rhy fach erbyn hyn y gallwn eu benthyg ar gyfer y sioe Nadolig eleni. Gallwn ninnau ganolbwyntio ar wisgoedd yr Angylion bach eraill wedyn. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.  Dear parents, Do you have any Angel costumes we could borrow from previous years that no longer fit. We can then use these while sorting out all the … Read more

Dyddiadau Nadolig – Christmas dates

Annwyl rieni Rydyn ni wedi bod braidd yn gyndyn o rannu trefniadau a dyddiadau Nadolig gyda chi hyd yn hyn oherwydd rhesymau amrywiol. Er hyn, mae o ond yn deg i chi gael gwybod ein cynlluniau, er y byddant o bosib, yn gallu newid! Byddaf yn ysgrifennu atoch gyda mwy o fanylion am drefniadau ar gyfer ein sioeau Nadolig, gydag o … Read more

Diolch

​Diolch o galon i Osian am helpu yn yr ardd yn dilyn y storm dros y penwythnos. Many thanks to Osian for helping in the school garden following damage from the storm over the weekend. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Pwysig / Important

Os gwelch yn dda gwnech chi wyrio eich e-byst mae neges pwysig wedi mynd allan. Please can you look at your emails an important message has ben sent by school. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Cofiwch – Remember

Plant mewn angen – Tachwedd 19eg Byddwn yn mynd am dro bach i Goleg Llysfasi a bydd disgo a donuts yn y pnawn. Cawn wisgo dillad eu hunain/dillad plant mewn angen. Sanau od hefyd i gefnogi wythnos gwrth-fwlio. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad ogydd ar Parent Pay BBC Children in Need appeal Friday 19th November … Read more

Cinio Ysgol / School Lunch

​ Er gwybodaeth – Mae’r plant wedi bod yn derbyn pecyn cinio wedi ei ddarparu gan y Sir wythnos yma.  Bydd hyn yn digwydd eto yfory ond rydym yn gobeithio bydd Anti Eirian yn ôl dydd Iau er mwyn paratoi’r cinio rhost! (Anti Eirian yn absennol – nid yn gysylltiedig a Chofid)​ Pupils have received … Read more