Gwybodaeth/Information

Tempest Dychwelwch eich archebion erbyn dydd Iau, Tachwedd 26ain. Gallwch archebu ar-lein ar ôl y dyddiad yma ond dim hwyrach na Rhagfyr y 7fed. Please can any outstanding Tempest orders be returned to school by Thursday 26th November at the very latest.  If you miss this deadline you will still be able to purchase pictures … Read more

Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

Gweler nodyn atodol. Hefyd, allwch chi lawrlwytho ap Tric-A-Chlic ar declyn eich plentyn adref ar gyfer ymarfer llythrennau ogydd. Please see note attached. Could you also please download the Tric-A-Chlic app to your device at home to help your child with letter recognition and formation. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Dathlu-Hanukkah.pdf

Gwybodaeth/Information

Gwybodaeth gan Gabinet yr Ysgol (llais y plant) Diwrnod amgylcheddol – Dydd Iau, Tachwedd 12fed Byddwn yn tacluso a gwella ein hamgylchedd ysgol. Bydd angen hen ddillad a ‘sgidiau, heb sôn am het a chot gynnes.  (Dim Gymnasteg i blant CA2 ar y diwrnod yma) Plant mewn Angen – Dydd Gwener, Tachwedd 13eg £1 am wisgo … Read more

Dysgu adref – Home learning

CA2 (Bl 3 – 6)  Cofiwch am eich tasgau ar ‘J2Homework’ ac ymarfer J2Blast tablau a sillafu yn gyson ar HWB. Da iawn hefyd i bawb sydd wedi ymdrechu a gwneud cynnydd yn eich sgiliau darllen yn y dosbarth yr hanner tymor yma. Diolch yn fawr Cyfnod Sylfaen (Meithrin – Bl 2) Gweler syniadau atodol. Braf yw clywed … Read more

CRhFfA – PTFA – Cofiwch/Remember

CRhFfA  – PTFA – Cofiwch/Remember Gan nad ydym yn gallu cynnal ein gweithgareddau Calan Gaeaf arferol eleni, mae’r GRhFfA yn gwahodd teuluoedd Pentrecelyn i gymryd rhan mewn cystadleuaeth cerfio Pwmpen. Mae’r rhain i’w gwblhau adref a lluniau i’w yrru ar e-bost i Bydd gwobrau ar gyfer cerfio creadigol. As we are unable to have our usual … Read more