Gwybodaeth – Information

Bore Coffi Mawr Macmillan Medi 30ain 2022  Macmillan Big Coffee Morning 30th September 2022 Mae croeso mawr i bawb ymuno a ni yn neuadd yr Ysgol ar gyfer Bore Coffi Mawr Macmillan dydd Gwener yma rhwng 9:45yb a 11:15yb. Bydd ystafell Cylch ar gael i Gylch Ti a Fi ddefnyddio a bydd gweithgareddau wedi ei threfnu gan Anti … Read more

Dosbarth Llywelyn Class

Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Gwybodaeth-cyffredinol-Tymor-yr-Hydref.pdf Information-Autumn-term-Llywelyn-1.pdf

Dosbarth Eithin Class

Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Gwybodaeth-Tymor-yr-Hydref-Eithin-1.pdf Information-Autumn-term-Eithin.pdf

Gwybodaeth – Information

Gweithdai Dawns a Drama  Rwyf wedi trefnu i gwmni Indigo (Academi Celfyddydau) gynnal gweithdai gyda phob plentyn yma yn yr ysgol.  Bydd hyn yn cychwyn ar bnawn Mawrth 27ain Medi, rhwng 1yp a 3yp.  Sesiynau creadigol llawn hwyl i ddatblygu sgiliau a magu hyder yn y Celfyddydau Perfformio. Dance and Drama Workshops I have arranged … Read more

Gwybodaeth – Information

Cydymdeimlad Estynnwn ein cydymdeimlad dwys fel teulu a chymuned Ysgol Pentrecelyn i Liz,  Tan y Bryn, ar ôl colled sydyn ei gwr Bob.  Bydd peidio â gweld ei wyneb llon yn yr ardd drws nesaf yn golled fawr i ni oll.  Condolences We would like to express our sincere condolences as a school family and community with … Read more

Cyfarfod CRhFfaA / PTFA Meeting

Bydd cyfarfod CRhFA nos Iau 15fed o Fedi am 5:30 – 6:30 yn yr Ysgol. Edrychwn ymlaen at eich gweld unwaith eto er mwyn trefnu gwariant a gweithgareddau​. There is a PTFA meeting this Thursday 15th September 5:30 – 6:30 at the school.  We look forward to seeing you again to discuss future activities and spending. Andrew … Read more

Gwybodaeth – Information

Braf oedd gweld pawb unwaith eto wrth inni edrych ymlaen at flwyddyn arall o brofiadau cyffrous i blant Pentrecelyn. It was great to see everyone again yesterday as we look forward to another exciting year full of various opportunities. Byddwn yn rhannu taflen wybodaeth dosbarth yn fuan gyda manylion thema a gweithgareddau. Bydd hyn yn dilyn mewnbwn … Read more

Gwybodaeth – Information

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn nol ar ddydd Llun. Bydd clwb Brecwast ar agor fel arfer am 8yb a chlwb Celyn ar ôl ysgol. Cinio Ysgol –  Fel y gwyddoch bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cychwyn gweithredu Cinio am ddim i blant Cyfnod Sylfaen.  Bydd hyn yn cychwyn gyda phlant dosbarth Derbyn ym mis … Read more