Dychwelyd i’r Ysgol – Return to School

Annwyl rieni Rydym yn edrych ymlaen rŵan ar gyfer tymor yr Haf arbennig.  Bydd yr ysgol yn ail-agor ar Ddydd Mawrth Ebrill 13eg. Byddwn yn ail-agor Clwb Brecwast a Chlwb Celyn o ddydd Mawrth Ebrill 13eg hefyd.  Clwb Brecwast o 8:00yb Clwb Celyn tan 5:15yh Byddwn yn adolygu’r trefniadau ac amseroedd yma ar Ebrill 30ain. Cofiwch gefnogi a manteisio ar y clybiau … Read more

Raffl Pasg/Easter Raffle

Cawsom bnawn gwych yn rowlio wyau lawr y buarth. Enillydd y raffl ydi teulu Caerddinen.  Llongyfarchiadau i Magi, Ela, Awen a Nel. We have had a lovely afternoon with the egg rolling competition. The winner of the Easter Raffle is Caerddinen Family.  Congratulations to Magi, Ela, Awen a Nel. Diolch o galon i bawb am gyfrannu.  Mae’r raffl … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Mae hi wedi bod yn braf gallu croesawu pawb yn ôl yn ddiweddar, er dim ond am gyfnod byr. Edrychwn ymlaen rŵan ar gyfer tymor yr Haf arbennig.  Bydd yr ysgol yn ail-agor ar Ddydd Mawrth Ebrill 13eg. Byddwn yn ail-agor Clwb Brecwast a Chlwb Celyn yn raddol o ddydd Mawrth Ebrill 13eg … Read more

Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

​TRIC A CHLIC Allwch chi sicrhau eich bod wedi lawr lwytho’r ap (Tric a Chlic) er mwyn i’r disgyblion gael ymarfer y llythrennau a’r geiriau ‘melyn’ dros y gwyliau Pasg. Mae llawer o weithgareddau amrywiol ar gael. Cofiwch am SEESAW hefyd. Could you all please download the app (Tric a Chlic) in order that the pupils can … Read more

Llongyfarchiadau/Congratulations

Llongyfarchiadau i Miss Caryl Pughe ar enedigaeth Owen ac Elis – newyddion hyfryd Congratulations to Miss Caryl Pughe on the birth of Owen and Elis – lovely news Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Dathliadau y Pasg/Easter Celebrations

Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth draddodiadol o rowlio wy Pasg dydd Gwener 26ain Mawrth.  Bydd angen i’r disgyblion ddod ac wy wedi ei ferwi yn galed a’i addurno i’r ysgol.  Mi fydd gwobr am yr wy sydd wedi ei addurno orau a hefyd y cyntaf i groesi’r llinell!  Mi fydd y rheol arferol yn ei … Read more

Parent Pay

​Mae ParentPay wedi sortio’r broblem dechnegol gyda thaliad Diwrnod Trwynau Coch. ParentPay have now sorted the technical issue with the donation payment for Comic Relief Red Nose Day. ​  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Cofiwch: Dydd Gwener – Friday

  From: Ysgol Pentrecelyn Sent: 16 March 2021 10:53 To: [email protected] Subject: Dydd Gwener – Friday   Mi fydd dydd Gwener yn ddiwrnod llawn hwyl yma yn Ysgol Pentrecelyn.  Gall y plant wisgo dillad eu hunain neu ddillad sy’n gysylltiedig â’r apêl. Os hoffech gyfrannu at apêl ‘Ddiwrnod Trwyn Coch’ mae yn bosib gwneud ar … Read more

Diwrnod Ysgol – School Day

​Annwyl rieni O ddydd Llun, Mawrth 22ain bydd posib i weithwyr allweddol ddefnyddio Hwb gofal plant yn yr ysgol o 8:30. Bydd y plant yma wedyn yn ymuno a phlant eraill ar y buarth o 8:45. Rydw i’n gobeithio bydd hyn o ddefnydd i rai tan fydd clwb brecwast yn ail-agor ar ôl y Pasg.​ … Read more

Dydd Gwener – Friday

Mi fydd dydd Gwener yn ddiwrnod llawn hwyl yma yn Ysgol Pentrecelyn.  Gall y plant wisgo dillad eu hunain neu ddillad sy’n gysylltiedig â’r apêl. Os hoffech gyfrannu at apêl ‘Ddiwrnod Trwyn Coch’ mae yn bosib gwneud ar ParentPay.​ Friday will be a day full of fun here at Ysgol Pentrecelyn.  The children may wear their … Read more