Penblwydd YR URDD

Cofiwch  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Ysgol Pentrecelyn Sent: 19 January 2022 15:44 To: [email protected] Subject: Penblwydd YR URDD   Annwyl rieni Ar ddydd Mawrth, Ionawr 25ain hoffem i chi ddod i’r ysgol yn gwisgo lliwiau Mistar Urdd sef un rhywbeth Coch, Gwyn a/neu Wyrdd. Mae’r Urdd am geisio torri Record … Read more

Clwb Celyn

Yn dilyn adolygiad bydd Clwb Celyn ar agor tan 5:15 o Ionawr 24ain. Byddwn yn adolygu hyn eto ar Chwefror 4ydd. Following a review Clwb Celyn will be open till 5:15 from January 24th. We will review this again on February 4th. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Penblwydd YR URDD

Annwyl rieni Ar ddydd Mawrth, Ionawr 25ain hoffem i chi ddod i’r ysgol yn gwisgo lliwiau Mistar Urdd sef un rhywbeth Coch, Gwyn a/neu Wyrdd. Mae’r Urdd am geisio torri Record y Byd wrth gael y rhif mwyaf o blant a phobl yn canu cân Hei Mistar Urdd ar yr un tro. Byddwn fel ysgol yn … Read more

Gwybodaeth / Information

Cylch Meitrin Ysgol Pentrecelyn Rydym yn croesawu  Jemma Williams (Anti Jemma) ac Anni Hanmer (Anti Anni) i deulu Ysgol Pentrecelyn.  Maen nhw yma ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer agor Cylch Meithrin yma yn Ysgol Pentrecelyn yn fuan iawn. We welcome Jemma Williams (Anty Jemma) and Anni Hanmer (Anty Anni) to the Pentrecelyn … Read more

Addysg Gorfforol – Physical Education

​ Cyfnod Sylfaen – Bore dydd Mawrth – bag dillad yn yr ysgol ogydd Foundation Phase – Tuesday morning – clothes bag to be in school please CA2 – pnawn dydd Iau – dewch i’r ysgol wedi gwisgo ogydd KS2 – Thursday afternoon – come to school dressed please Roedden ni wedi gobeithio y gallwn gychwyn nofio a gwersi athletau yng Nglannau … Read more

Blwyddyn Newydd Dda

​Blwyddyn newydd dda a gwell i bawb. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn nol ar ddydd Llun. Bydd Clwb Brecwast ar agor o 8:00 ymlaen. Clwb Celyn – ar agor tan 5:00 hyd at Ionawr 21ain – byddwn yn adolygu hyn ar gyfer wythnos Ionawr 28ain ymlaen. A happy and better new year to you … Read more

Carolau Llanbenwch

​Er gwybodaeth – mae noson carolau Llanbenwch nos yfory wedi ei ganslo. FYI – The carol singing in Llanbenwch tomorrow night has been cancelled. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Diwedd Tymor – End of Term

​ Annwyl rieni Dydd Gwener yma gall y plant wisgo dillad eu hunain. Bydd gwaith Thema ar J2Homework a SEESAW ar gyfer dydd Llun a dydd Mawrth wythnos nesaf. Nid fel hyn oedden ni wedi gobeithio gorffen y tymor eleni a fedrwn ni ond dymuno’r gorau i chi gyd dros yr Ŵyl. Dear parents This … Read more

Diwedd Tymor – End of Term

Diweddariad ar ddysgu wyneb yn wyneb yn ysgolion Sir Ddinbych Bydd ysgolion yn Sir Ddinbych yn dod â dysgu wyneb yn wyneb i ben ddydd Gwener oherwydd achosion cynyddol o Covid-19 yn genedlaethol. Mae Cyngor Sir Dinbych, yn dilyn trafodaethau â phenaethiaid, yn hysbysu rhieni y bydd dysgu wyneb yn wyneb yn ysgolion y sir … Read more

Dysgu o bell – Distance Learning

Cofiwch – CA2 – HWB/J2E a Maths Factor. Mae yna becyn yma yn yr ysgol hefyd os hoffech wneud trefniadau. Cofiwch ddarllen hefyd – rydych chi gyd wedi gwneud cynnydd da tymor yma – daliwch ati. Remember – KS2 – HWB/J2E and Maths Factor. There is also a pack here at school if you wish to make arrangements. Remember to read … Read more