Nadolig – Christmas

Cofiwch am ein cinio Nadolig ‘yfory. Plant Meithrin i fynd adref am 12:45 ogydd. Gwisgoedd Sioe Nadolig – Bydd angen pob gwisg yma ar ddydd Llun, Rhagfyr 16eg. Mi fyddwn yn tynnu lluniau ar gyfer rhaglen y sioe. Remember Christmas dinner tomorrow. Meithrin pupils to be picked up at 12:45 please. Christmas show clothes – Could … Read more

Llythyr 9/12/19 Letter

Annwyl Rieni Ffair Nadolig – Diolch i bawb wnaeth ddod i gefnogi’r Ffair nos Wener.  Roedd hi’n noson lwyddiannus, gartrefol a braf gweld pawb yn mwynhau.  Diolch i’r GRhA am eu gwaith caled yn trefnu a llwyddwyd i godi dros £800.  Ffair Nadolig Llysfasi – Diolch i bawb ddaeth i wrando ar y plant yn … Read more

Llythyr 2/12/19 Letter

Annwyl rieni Panto Arwyr – Cawsom brynhawn i’w gofio dydd Gwener. Hefyd, stori yn agos iawn at ein calon yma. Diolch eto i’r GRhFfA am gyfrannu.  Ymddiheuriadau bod taliad £5 CA2 ddim wedi ymddangos ar Parentpay, mae wedi’i ychwanegu erbyn hyn.  Bydd plant Meithrin yn mynd i weld sioe Cyw gyda chriw Ti a Fi … Read more

Meithrin Medi 2020 – Nursery September 2020

Annwyl Rieni Plant i ddechrau’r Dosbarth Meithrin Medi 2020 – Os oes gennych blentyn gafodd ei eni rhwng 1/9/2016-31/8/2017 mae gofyn i chi wneud cais am le mewn Dosbarth Meithrin erbyn dydd Gwener, Chwefror 21, 2020.  Gallwch naill ai: –          wneud cais arlein ar wefan Cyngor Sir Ddinbych – https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx –          cwblhau’r ffurflen sydd wedi’i hatodi i’r ebost … Read more

PANTO

Cofiwch – Panto ‘fory. Cinio cynnar a gwisg ysgol plîs. Remember – Panto tomorrow. Early lunch and school uniform please. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Bag2School

Rydym wedi derbyn £111.60 gan Bag2School. Diolch i bawb. We have received £111.60 from Bag2School. Many thanks to everyone.  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288