Dysgu o bell/Distance learning

Dysgu o bell Mae dysgu o bell dros gyfnod clo wedi cyflymu’r broses o ail-fodelu gwaith cartref a dysgu adref erbyn hyn. Wythnos yma byddwn yn ail-gychwyn y broses o ofyn i blant CA2 logio mewn i Hwb adref er mwyn derbyn a chwblhau ‘gwaith cartref’. Mi fyddwn hefyd yn cyflwyno/ail-gyflwyno google classroom i blant … Read more

Addysg Gorfforol – Physical Education

Addysg Gorfforol Bydd eich plentyn angen dod i’r ysgol mewn gwisg addysg gorfforol ar y diwrnodau canlynol – Cyfnod Sylfaen – Dydd Llun CA2 – Dydd Iau Dechrau ‘fory 17/9/20 Cofiwch – crys-t gwyn, siorts du neu drowsus loncian/tracwisg/legings a thrainers ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol Gallwn wisgo hwdi neu siwmper ysgol dros y cit.   … Read more

Croeso nôl – Welcome back

Rydw i’n falch iawn bod pawb wedi dychwelyd yn ôl erbyn hyn a diolch i chi rieni a ffrindiau am eich cydweithrediad.  Mae plant dosbarth Meithrin a Bl 3 wedi setlo yn arbennig o dda. I am so glad that everyone is back by now and thank you parents and friends for your co-operation. The … Read more

Cofiwch – Reminder

Cofiwch – Plant Cyfnod Sylfaen a Bl 3 yn unig ‘fory                 – Plant Cyfnod Sylfaen a Bl 4, 5 a 6 yn unig – Dydd Gwener                 – Dydd Llun 7fed – pawb                 – Dydd Llun 7fed – Clwb Brecwast yn ail-agor – 7:45 – £1 y sesiwn ar Parent pay Remember – … Read more

Diweddariad-Update

Annwyl rieni Nodyn i gadarnhau ambell beth yn dilyn yr e-bost wythnos ddiwethaf. Amseroedd Meithrin        (9:00 -11:30) – Bydd cynnig i blant Meithrin aros am ddiwrnod estynnol ar ddydd Llun o’r 14eg ymlaen (mwy o fanylion i ddilyn) Derbyn – Bl 6 (9:00 – 3:15) Trafnidiaeth Ysgol Rhieni perthnasol – Fe ddylech chi wedi derbyn … Read more