Gwybodaeth / Information

​Dydd Owain Glyndwr – Dydd Gwener Medi 15fed Fel yr arfer, byddwn yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr yma yn yr Ysgol dydd Gwener.  Os yw’r plant yn dymuno cawn ddod i’r ysgol mewn dillad sydd yn gysylltiedig â Chymru. Owain Glyndwr Day – Friday 15th September  As is tradition here, we will be celebrating Owain Glyndŵr … Read more

Gwybodaeth / Information

​​Braf oedd croesawu pawb yn nol ddoe ar fore braf ac yr ysgol yn edrych ar ei orau.  Erbyn hyn mae’r gwaith moderneiddio’r to, ffenestri, drysau a boileri wedi gorffen. Y cam nesaf yw addurno ychydig tu allan i’r tŷ a gosod y paneli solar. It was lovely to welcome the pupils back on Monday … Read more

Gwybodaeth / Information

Braf oedd dathlu heddiw gydag ein Blwyddyn 6 arbennig.  Diolch i Anti Eirian am greu’r wledd ac i’r Gymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon am gyfrannu tuag at y bwyd. Mi fydd adroddiadau’r plant yn dod adref gyda nhw ar ddydd Llun yn dilyn cau’r gofrestr presenoldeb heddiw. Cofiwch am ein noson dathlu Blwyddyn 6 a Pentrecelyn’s … Read more