Tennis Hwyl | Fun Tennis

From: ActiveCommunities Sent: 19 April 2024 09:49 Subject: Tennis Hwyl | Fun Tennis Gŵyl: TENNIS HWYL (Mewn partneriaeth â Chlwb Tenis Rhuthun) Dyddiad: Dydd Iau, Mai 2ail Lleoliad: Clwb Tenis Rhuthun Amser cofrestru: 9:30-9:45am Amser gorffen (2 opsiwn) – Opsiwn 1– Gorffen 12:15pm (gweithgareddau cylchdroi yn unig) – Opsiwn 2– aros a gorffen tan 2:30pm … Read more

Chwaraeon Merched | Girls only sport clubs

Subject: Chwaraeon Merched | Girls only sport clubs Helo bawb, Rydym yn ail-ddechrau clwb chwaraeon merched yn unig Rhuthun a Dinbych wythnos yma! Mae’r clwb yn agored i ferched blwyddyn 4-6 o unrhyw allu, a bydd y chwaraeon ar sail y galw! Rydyn ni’n annog pobl i ddod i chwarae a chael hwyl! Mae modd … Read more

Gwybodaeth – Information

CRhFfA 150 Diolch yn fawr unwaith eto am eich presenoldeb a’ch gwaith caled i sicrhau bod ein dathliadau penblwydd yn llwyddiant Cyngerdd Dathlu – 26/4/2024 Mae lleoliad y cyngerdd bellach wedi ei symud i Gapel Y Tabernacl yn Rhuthun er mwyn ein galluogi i gynnig mwy o docynnau ar gyfer y noson, sydd dal bellach … Read more

Gwybodaeth / Information

Croeso yn ôl i bawb, gobeithio eich bod wedi mwynhau’r seibiant dros y Pasg ac yn barod i dymor yr Haf prysur! Welcome back to everyone. We hope you all enjoyed a rest over the Easter holiday and are ready for a busy Summer Term! CRhFfA – 150 – PTFA Bydd ein cyfarfod nesaf ar … Read more

Tempest – llun ysgol – school photo

Bydd cwmni Tempest yma bore ‘fory er mwyn tynnu llun grŵp Blwyddyn 6 a llun ysgol gyfan ar gyfer dathliad Pen-blwydd yr ysgol. Tempest will be at school tomorrow morning to take a group photo of our year 6 pupils and a whole school photo for our birthday celebrations. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 … Read more

Tocynnau y cyngerdd / Concert tickets

Mae tocynnau y cyngerdd yn gwerthu’n gyflym iawn! Plis newch chi adael i ni wybod cyn nos Lun os ydych chi eisiau rhai.  Mi fydd y gweddill yn mynd i Elfair ac i Lanbenwch dydd Mawrth, Diolch. 🎶🎶  The concert tickets are selling fast! Could you please let us know by Monday night if you … Read more

Raffl 150

Raffl Fawr Penblwydd yn 150 oed Rydym wedi anfon 4 llyfr o docynnau raffl adref i bob teulu. Os gwelwch yn dda a allwch werthu cymaint â phosibl, os oes angen rhagor o lyfrau pellach gadewch i ni wybod. Unrhyw rafflau heb eu gwerthu, a fyddech cystal â’u dychwelyd i’r ysgol ar gyfer dydd Gwener y … Read more

Rowlio’r Wy – Egg Rolling

Rowlio‘r Wy  Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth draddodiadol Rowlio Wyau blynyddol ar Ddydd Iau 21ain Mawrth am 10yb. Bydd angen i ddisgyblion ddod ag wy wedi’i ferwi’n galed ac addurno i’r ysgol y diwrnod hwnnw.  Ysgol Pentrecelyn Egg Rolling We will be holding our annual Egg rolling competition on Thursday 21st March at 10am.  Pupils will need … Read more