Rhieni CA2 – KS2 Parents

Annwyl rieni Allwch chi sicrhau bod eich plentyn/plant yn ymarfer ffeithiau tablau ar J2Blast (HWB -J2E) ogydd. Byddwn yn cael J2Blast ‘Blast off’ (cystadleuaeth) yn fuan. Hefyd, allwch chi sicrhau bod eich plentyn wedi darllen y llyfrau cyn dychwelyd hwy ar ddydd Mercher. Diolch am eich cefnogaeth Dear Parents Could you please ensure that your … Read more

Llythyr 17/6/19 Letter

Cofiwch am ein diwrnod di-wisg ysgol yfory! Cyfraniad o £1 ogydd (Gwyl Rhuthun) Please remember about our non-school uniform day tomorrow! £1 donation please (Ruthin Festival) Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Ysgol Pentrecelyn Sent: 17 June 2019 14:39 Subject: Llythyr 17/6/19 Letter Annwyl Rieni Gwyl Rhuthun – I ddathlu pen-blwydd Gwyl … Read more

Nofio – Swimming

Annwyl rieni/Dear Parents Rydym am geisio fynd i nofio ‘fory! Dyma fydd ein sesiwn olaf am y flwyddyn academaidd yma. We will hopefully be Swimming tomorrow! This will be our last session for this academic year. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Dyddiadau/Dates

Annwyl Rieni Rydym yn gobeithio cynnal mabolgampau Ysgol Pentrecelyn ar nos Iau, Gorffennaf 11 I ddechrau am 5.00yp, rasus 5.30yp.  Os bydd yn wlyb ar y diwrnod yma, ni fyddwn yn cynnal y rasus, ond bydd y noson gymdeithasol yn mynd ymlaen yn y neuadd. Hefyd, bydd gwasanaeth ffarwelio Bl 6 yng Nghapel Pentrecelyn ar … Read more

Llythyr 17/6/19 Letter

Annwyl Rieni Gwyl Rhuthun – I ddathlu pen-blwydd Gwyl Rhuthun yn 25 eleni, mae ysgolion yr ardal yn cynnal diwrnod di-wisg ysgol er mwyn codi arian tuag at yr Wyl.  Bydd ein diwrnod di-wisg ysgol ni dydd Gwener yma, Mehefin 21 a gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.  Diolch yn … Read more