TESCO

Wel am hyfryd! Cofiwch alw draw. Diolch i bawb. Waw! remember to call by. Thanks to everyone. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Clwb Brecwast/Clwb Celyn

Cofiwch am ein Clwb Brecwast yma yn Ysgol Pentrecelyn o 7:50 ymlaen. Côst £1 y dydd. Dim angen bwcio. Please remember about our Breakfast club here at Ysgol Pentrecelyn from 7:50 onwards. £1 a day. No need to book. Hefyd, Clwb Celyn ar ôl ysgol. Cysylltwch gyda’r ysgol am fwy o fanylion. Also, Clwb Celyn … Read more

Gwaith Cartref/Homework: Cân Pentrecelyn

Eich gwaith cartref yw dechrau dysgu Cân Pentrecelyn ogydd. Beth am addurno eich copi papur o’r ysgol i ddangos eich dealltwriaeth o’r geiriau. Diolch Your homework is to begin learning the words to Cân Pentrecelyn. You can decorate your paper copy from school to show your understanding and meaning of the words. Thank you Cân-Pentrecelyn-geiriau.pdf

Eisteddfod Ddawns Dance Eisteddfod

Diweddariad amser – Time update Dawnsio Gwerin – cyfarfod/meet 5:30 (Ysgol Brynhyfryd) Dawnsio Disgo – cyfarfod/meet 6:00 (Ysgol Brynhyfryd) Diolch a dymuniadau gorau All the best Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

CA2/KS2: Thema Theme

Trosolwg o thema CA2 yn ystod y tymor yma. An overview of the KS2 theme this term. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-CA2-Cymru.pdf KS2-Theme-Cymru.pdf

Llythyr 1/4/19 Letter

Amgaeaf y cylchlythyr diwrddaraf I attach our latest newsletter Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Ebrill-1-2019.pdf