Gwybodaeth – Information

NOFIO – SWIMMING

Ni fydd rhagor o wersi nofio’r tymor yma. Mae’r plant wedi mwynhau’r sesiynau a rhai dosbarth Llywelyn wedi elwa yn arw – da iawn nhw.  

There will be no more swimming sessions this term. The children have thoroughly enjoyed the sessions and especially our younger ones in dosbarth Llywelyn who have certainly benefitted – well done them.

Dyddiadau Pwysig Hanner Tymor yma

19 – 21 Mehefin – Blwyddyn 5 a 6 yn Llangrannog

25 Mehefin – Blwyddyn 6 Prynhawn Chwaraeon Ysgol Brynhyfryd 1:00yp – 3:20yp

26 Mehefin – Te Prynhawn 150 Ysgol Pentrecelyn.  Cyfle arall i ffrindiau a theuluoedd ymuno a ni am baned, sgwrs a chyfle i weld hen luniau. (plant yr ysgol yn trefnu a gweini)

2 Gorffennaf – Disgyblion Dosbarth Derbyn i flwyddyn 6 – Ymweliad Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

5 Gorffennaf – Diwrnod anwytho Blwyddyn 6 i Ysgol Brynhyfryd.

8 Gorffennaf – Diwrnod trosglwyddo yn Ysgol Pentrecelyn – bore i blant Meithrin Newydd a diwrnod cyfan (cinio) i blant Derbyn newydd.

8 Gorffenaf – Noson wybodaeth i rieni Meithrin newydd a rhieni Meithrin presennol (5 tan 6)

12 Gorffennaf – pnawn Mabolgiamocs 

17 Gorffennaf – Noson ffarwelio a Blwyddyn 6 a noson ‘Mae gan Bentrecelyn dalent’ 5:30 (ar gae yr ysgol os yw’r tywydd yn ffafriol)


Important Dates for this Half Term

19 – 21 June – Years 5 and 6 Llangrannog 

25 June – Year 6 Transition Afternoon – Sports at Ysgol Brynhyfryd 1pm – 3:20pm

26 June – Ysgol Pentrecelyn 150th Afternoon Tea.  This is another opportunity for our families and friends to meet for a cuppa, chat and see the old photos (the pupils will be organising the event and serving our visitors)

2 July – Reception pupils to Year 6 to attend the Children’s Day at the Llangollen International Eisteddfod

5 July – Year 6 Transition Day to Brynhyfryd

8 July – Ysgol Pentrecelyn transition day – Morning session for the new Nursery pupils and a full day (including lunch) for new Reception pupils.

8 July – Information Evening for New Nursery and existing Nursery Pupils Parents (5 till 6)

12 July – Mabolgiamocs/Sports afternoon 

17 July – ‘Pentrecelyn’s got Talent’ and Year 6 leavers evening – 5:30

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288