Llywodraethwyr – Governors

Er gwybodaeth 

Yn dilyn cyfarfod Llywodraethwyr neithiwr mae Mr Richard Pierce wedi ei ethol yn Gadeirydd newydd y Llywodraethwyr. 
Hoffem ddiolch i Llyr Huws Gruffydd am ei dymor fel Cadeirydd ac am ei gefnogaeth barhaus wrth iddo barhau’n aelod o’r Corff Llywodraethol. Dymunwn yn dda iddo yn yr hyn a fydd yn gyfnod prysur iawn yn ei rôl yn y Senedd.
Rydym hefyd yn dal i chwilio am aelodau/rhieni newydd i ymuno â’r corff llywodraethu. Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau sgwrs am y rôl cysylltwch â mi.

Diolch am eich cefnogaeth

FYI

Following a Governors meeting last night Mr Richard Pierce has been elected as the new Chair of Governors. 

We would like to thank Llyr Huws Gruffydd for his terms as Chairman and for his continued support as he remains a member of the Governing Body. We wish him well in what will inevitably be a busy period now in his role in the Welsh Senedd.

We are also still seeking new members/parents to join the governing body. If you are interested and would like a chat about the role please contact me. 

Thank you for your support

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288