Neges Llangrannog Message (Blwyddyn 5 a 6)

Neges Llangrannog Message

Allai ofyn ichi ddweud wrth y rhieni am fynd â’u plant i’r Ganolfan Grefftau ar y dydd Mercher erbyn 8.45yb fel bod y bws yn gallu cychwyn yn brydlon am 9.00yb.

Parents to take your child to the Craft Centre in Ruthin by 8:45 so that the bus can leave at 9:00 promptly

Rhag ofn eich bod angen rhoi amser dychwelyd o Langrannog i’ch rhieni, mae Llew Jones yn meddwl y bydd hi tua 4.30yp arnoch chi’n cyrraedd y Ganolfan Grefftau yn Rhuthun.


Return time at the Craft Centre – approximately 4:30


 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288