Llythyr 17/6/19 Letter

Annwyl Rieni Gwyl Rhuthun – I ddathlu pen-blwydd Gwyl Rhuthun yn 25 eleni, mae ysgolion yr ardal yn cynnal diwrnod di-wisg ysgol er mwyn codi arian tuag at yr Wyl.  Bydd ein diwrnod di-wisg ysgol ni dydd Gwener yma, Mehefin 21 a gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.  Diolch yn … Read more

Mabolgampau – newid/change

Yn anffodus bydd angen newid dyddiad Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn. Byddwn yn cadarnhau yn fuan. Unfortunately we will have to change the date of Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn. We will confirm as soon as possible. Our Year 6 pupils received an invitation yesterday to a special evening in Ysgol Brynhyfryd on the 27th. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. … Read more

Dyddiad Mabolgampau Date

Annwyl rieni/Dear parents Edrychwn ymlaen at ‘Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn’ ar nos Iau, Mehefin 27ain. (cychwyn am 5:00 – rasus 5:30) We look forward to ‘Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn’ on Thursday evening, June 27th. (starting at 5:00 – races 5:30) Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Clwb Cymru Cwl

Dim ond nodyn byr I ddweud na fydd Clwb Cymru Cwl ar ôl ysgol yfory oherwydd ein prynhawn arbennig.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.  Bydd y Clwb yn ail-ddechrau wythnos nesaf, dydd Mawrth, Mehefin 11. Just a short note to say that there will be no Clwb Cymru Cwl tomorrow evening because of our special afternoon.  … Read more