Yfory – Tomorrow (9/5/19)

Trefniadau ar gyfer ‘fory. Arrangements for tomorrow. (9/5/19) Meithrin – Ysgol – Nursery – School (diwrnod estynnol os y dymunwch) (extended day if you wish) Derbyn, Bl 1 a 2 – Nofio – Swimming – Reception, Yr 1 and 2 CA2 – KS2 – Nofio – bore – Swimming – morning CA2 – KS2 – Gweithdy Ukulele … Read more

Clwb Cymru Cwl Club

Bydd Clwb Cymru Cwl Ysgol Pentrecelyn yn cychwyn nos Fawrth nesaf (14/5/19) o 3:15 – 4:15. Cymru Cool Club will begin next Tuesday (14/5/19) from 3:15 – 4:15. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Yfory – Tomorrow (2/5/19)

Trefniadau ar gyfer ‘fory. Arrangements for tomorrow. (2/5/19) Meithrin – Ysgol – Nursery – School (diwrnod estynnol os y dymunwch) (extended day if you wish) Derbyn, Bl 1 a 2 – Techniquest – Reception, Yr 1 and 2 CA2 – KS2 – Nofio – bore – Swimming – morning CA2 – KS2 – Gweithdy Ukulele … Read more

TESCO

Wel am hyfryd! Cofiwch alw draw. Diolch i bawb. Waw! remember to call by. Thanks to everyone. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Clwb Brecwast/Clwb Celyn

Cofiwch am ein Clwb Brecwast yma yn Ysgol Pentrecelyn o 7:50 ymlaen. Côst £1 y dydd. Dim angen bwcio. Please remember about our Breakfast club here at Ysgol Pentrecelyn from 7:50 onwards. £1 a day. No need to book. Hefyd, Clwb Celyn ar ôl ysgol. Cysylltwch gyda’r ysgol am fwy o fanylion. Also, Clwb Celyn … Read more