Rygbi CA2 – Rugby KS2

Plant Bl 3 – 6 Bydd sesiwn sgiliau gemau Rygbi ‘fory (10/5/19) os yw’r tywydd yn ffafriol. Allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn ddillad addas i newid iddynt ar gyfer y cae – e.e. tracwisg a threinars. Yr 3 – 6 pupils There will be a Rugby skills games session tomorrow (10/5/19) – weather permitting. … Read more

Yfory – Tomorrow (9/5/19)

Trefniadau ar gyfer ‘fory. Arrangements for tomorrow. (9/5/19) Meithrin – Ysgol – Nursery – School (diwrnod estynnol os y dymunwch) (extended day if you wish) Derbyn, Bl 1 a 2 – Nofio – Swimming – Reception, Yr 1 and 2 CA2 – KS2 – Nofio – bore – Swimming – morning CA2 – KS2 – Gweithdy Ukulele … Read more

Clwb Cymru Cwl Club

Bydd Clwb Cymru Cwl Ysgol Pentrecelyn yn cychwyn nos Fawrth nesaf (14/5/19) o 3:15 – 4:15. Cymru Cool Club will begin next Tuesday (14/5/19) from 3:15 – 4:15. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Yfory – Tomorrow (2/5/19)

Trefniadau ar gyfer ‘fory. Arrangements for tomorrow. (2/5/19) Meithrin – Ysgol – Nursery – School (diwrnod estynnol os y dymunwch) (extended day if you wish) Derbyn, Bl 1 a 2 – Techniquest – Reception, Yr 1 and 2 CA2 – KS2 – Nofio – bore – Swimming – morning CA2 – KS2 – Gweithdy Ukulele … Read more

TESCO

Wel am hyfryd! Cofiwch alw draw. Diolch i bawb. Waw! remember to call by. Thanks to everyone. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288