Ein Staff / Our Staff

Athrawon / Teachers
Andrew Evans (Pennaeth)
Eleri Perrin
Jan Wilson-Jones

Cymorthyddion Dosbarth / Classroom Assistants
Sioned Owen
Susan Owen

Ysgrifenyddes / Secretary
Mari Wynne Jones

Cogyddes / Cook
Eirian Davies

Gofalwr / Caretaker
Richard Pleavin

Llywodraethwyr / Governors
Sarah Wynne (Cadeirydd)
Llyr Huws Gruffydd
Jane Jones
Glenda Jones
Carys Parry
Gareth Powell
Medwen Roberts
Andrew Evans
Jan Wilson-Jones