Hawliau Plant / Children’s Rights

Mae’r wefan yma’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni i atgyfnerthu’r gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion cynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Gwefan SchoolBeat


This website provides information and resources for teachers, pupils and parents to follow up on the lessons provided to primary and secondary school children by our School Community Police Officers.

SchoolBeat website