CRhA / PTA

Mae tîm o rieni gweithgar yn trefnu nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i godi arian i brynu adnoddau i’r ysgol.

Rydym o hyd yn falch o gael aelodau newydd i’n tîm, felly cysylltwch â’r ysgol os hoffech helpu neu os oes gennych syniadau am sut y gallwn godi arian.


Digwyddiadau


We have a team of very hardworking parents who arrange all kinds of activities to raise money for the school.

We are always glad to see new members joining the team, so don’t hesitate to contact school if you would like to help or if you have ideas about new activities to raise money.


Activities