Addysg Gorfforol / Physical Education

Dosbarth Eithin – Sioe Mimosa ‘fory felly dim addysg gorfforol 

                               Mimosa sioe tomorrow therefore no PE

Dosbarth Llywelyn – addysg gorfforol fel arfer

                                    PE as normal

Cofiwch Nofio ar bnawn Iau

Remember Swimming on Thursday

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288