Addysg Gorfforol – Physical Education

Addysg Gorfforol
Bydd eich plentyn angen dod i’r ysgol mewn gwisg addysg gorfforol ar y diwrnodau canlynol –
Cyfnod Sylfaen – Dydd Llun
CA2 – Dydd Iau
Dechrau ‘fory 17/9/20

Cofiwch –

  • crys-t gwyn, siorts du neu drowsus loncian/tracwisg/legings a thrainers ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol

Gallwn wisgo hwdi neu siwmper ysgol dros y cit.  

Mae’n bosibl prynu’r wisg ysgol yn R&R Embroidery, Lôn Parcwr, Rhuthun (01824 704483 – sales@ randrembroidery.co.uk – www. randrembroidery.co.uk).

Physical Education
Your child will need to come to school in PE kit on the following days –
Foundation Phase – Monday
KS2 – Thursday

Starting tomorrow 17/9/20

Remember

  • white t-shirt, black shorts or jogging/tracksuit pants/leggings and trainers for PE lessons

As they are coming to school in their kit it would be sensible to wear a hoodie or school jumper as well.

 
It is possible to buy school uniform at R&R Embroidery, Lôn Parcwr, Ruthin (01824 704483 – sales@ randrembroidery.co.uk – www. randrembroidery.co.uk).

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288