athletau – athletics

Annwyl rieni

Bydd y plant yn ymarfer sgiliau athletau ar gae/trac yr ysgol dros y dyddiau nesaf. Cofiwch bod nofio wedi gorffen erbyn hyn.

Allwch chi sicrhau bod dillad addysg gorfforol a threinars addas gan eich plentyn yn yr ysgol ogydd.

Hefyd, gyda’r tywydd yn gwella, cofiwch am eli haul, cap a photel ddwr plîs.

Dear parents

The children will be practising athletics skills on the field/track over the next few days. Remember swimming has finished for this academic year.

Could you please ensure that the children have their PE kit and trainers in school. Also, with the weather improving, please remember a hat, sun cream and water bottle too please.   Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn  01978 790288