Diolch yn fawr

  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 From: Ioan Rees <[email protected]&gt; Sent: 18 July 2024 16:38 To: Dinbych Subject: Diolch yn fawr   Prynhawn da,   Gobeithio eich bod chi’n iawn!   Dim ond neges fach i ddweud diolch o galon i bob un ohonoch chi am eich cefnogaeth i’r Urdd yn … Read more

Clwb Celyn

Cofiwch ein bod yn anelu i gychwyn ein sioe a dathliadau am 5:30 yn Llysfasi heno.   Bydd angen casglu pob plentyn o Glwb Celyn a’u cludo i Lysfasi erbyn hynny os yn bosibl.   Os oes gennych unrhyw broblem cysylltwch â’r ysgol Remember we are aiming to start our show and celebrations at 5:30 … Read more

Minutes of the PTFA Organising Group – 3/7/2024

Minutes of the PTFA Organising Group – 3/7/2024   Present – Andrew Evans (Pennaeth), Richard Pearce (Chair of Governors) Caryl Pughe, Bethan Edwards, Ynyr & Sophie Jones, Gwenno Owen, Glenda Jones, Sian Mosfaord, Sarah Wynne. Apologies – Rose Norton Mr Evans opened the meeting by formally thanking everyone for their hard work over the last … Read more

Sioe Ffarwelio Blwyddyn 6 a sioe dalent / Year 6 Leavers Celebration and ‘Pentrecelyn’s got talent’

Sioe Ffarwelio Blwyddyn 6 a sioe dalent / Year 6 Leavers Celebration and ‘Pentrecelyn’s got talent’ Cofiwch byddwn yn cynnal ein Dathliadau Blwyddyn 6 a sioe ‘Mae gan Bentrecelyn Dalent’ ar nos Fercher Gorffennaf 17eg yn yr  Hwb Cymunedol yn Llysfasi. Bydd y noson yn dechrau am 5:30pm a bydd cyfle i ddal i fyny dros … Read more

PWYSIG / IMPORTANT

Annwyl Rieni / Dear Parents   Wedi rhoi ychydig o amser i’r cae sychu bore yma mae’n ymddangos gyda’r amodau oer, llaith a chymylog yma nad yw amodau’r cae wedi gwella digon i ddod at ei gilydd yn ddiogel y prynhawn yma am dipyn o hwyl.   Gwyddom fod hyn yn achosi problemau gyda gwaith … Read more

Sesiynau Gwasanaeth Ceidwadol Chwarae Sir Ddinbych / Denbighshire Play Ranger Service Sessions

Mae’r sesiynau i gyd AM DDIM i’w mynychu, sy’n addas ar gyfer plant 6-13 oed (mae croeso i rai dan 6 oed ond rhaid bod yng nghwmni oedolyn cyfrifol). Gallwch gofrestru ar-lein gan ddefnyddio’r dolenni canlynol neu drwy sganio’r cod QR ar y posteri. All sessions are FREE to attend, suitable for ages 6-13 ( under 6 are welcome … Read more

Gweithgareddau beicio / Biking Workshops

Gweler posteri ynghlwm ar gyfer ein gweithgareddau dros yr Haf.   Dyma link I gofrestru I’r holl weithgareddau I’w rhannu ar ebost/cyfryngau cymdeithasol. https://denbighshireleisure.arlo.co/w/courses/cat-17-dll-active-communities/   Diolch yn fawr,   ·         Bikeability Level 3 (agored/open to every child that has completed Level 2 in schools) ·         Beicwyr Bach || Little Bikers ·         Aml-Chwaraeon || Multisports ·         Hwyl ar y traeth || Beach Fun ·         Hwyl … Read more

Diwrnod Chwarae / Playday

[email protected]” naturalheight=”2000″ naturalwidth=”1414″ size=”236643″ id=”img27521″ tabindex=”0″ style=”max-width: 99.9%; user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/07/Playday-Flyer-2024.jpg”>   Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288