Bl 6- Brynhyfryd – Yr 6

Er gwybodaeth 
Rwyf wedi trefnu bws i gludo Blwyddyn 6 i Frynhyfryd ac yn ôl ar bnawn Gwener.  Ni fydd bl 6 yn nofio ond bydd gweddill yr ysgol.

Diolch

FYI

I have arranged a bus to transport Year 6 to and from Brynhyfryd on Friday afternoon.

Year 6 will not be Swimming but the rest of the school will be.

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288