CA2 – Addysg Gorfforol – KS2 Physical Education

Bydd sesiwn Addysg Gorfforol i blant CA2 ar bnawn Iau eto wythnos yma.

KS2 PE session will be on Thursday afternoon again this week.

diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288