CA2 – Gwisg Ysgol KS2 – School uniform

Annwyl rieni 

Gan bod ymwelwyr yn yr ysgol yfory ar gyfer agoriad swyddogol Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn gofynir yn garedig i bawb wisgo gwisg ysgol ogydd.

Mi fyddwn yn ail-drefnu ein sesiwn addysg gorfforol.

Dear parents

As we have visitors to the school tomorrow to officially open our Cylch Meithrin can I kindly ask that all pupils are in school uniform tomorrow please.

We will re-arrange our PE session.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288