Cadwch y dyddiadau – Keep the dates

Dydd Owain Glyndwr             13/9/19    Owain Glyndwr Day

Cyngerdd Cerddoriaeth y Sir 16/9/19    Denbighshire Make Some Noise Concert

Bore Coffi MacMillan 27/9/19    Macmillan Coffee Morning

Gwyl Gyhoeddi   (Urdd)          5/10/19    Proclamation Event (Urdd)

Brechiad Ffliw                           7/10/19    Flu Vaccine

Ymweliad Pentre Peryglon    11/10/19  Danger Point Visit

Jambori (Cyfnod Sylfaen)       15/10/19  Jambori (Foundation Phase)

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288