Caerdydd – Sach Gysgu

Sori ond mae wybodaeth newydd ddod i law yn dweud bod angen Sach Gysgu ar gyfer Caerdydd!

Ymddiheuriadau am unrhyw gam-ddealltwriaeth ac anghyfleustra.

7:30 yn y Ganolfan Grefftau cofiwch!

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288