ER SYLW/ DOSBARTH LLYWELYN

Annwyl Rieni Dosbarth Llywelyn, Byddwn fel dosbarth yn mynd i gaffi Llanbenwch bora yfory, sef 24ain o Fai gyda Chylch Meithrin a Ti a Fi. Gofynnwn yn garedig i bob plentyn i ddod a £2 gyda hwy i’r ysgol er mwyn prynu cacen a diod fach. Bydd hi’n braf bod gydag ein gilydd yn ein … Read more