Clwb Brecwast/Clwb Celyn

Cofiwch am ein Clwb Brecwast yma yn Ysgol Pentrecelyn o 7:50 ymlaen. Côst £1 y dydd. Dim angen bwcio.

Please remember about our Breakfast club here at Ysgol Pentrecelyn from 7:50 onwards. £1 a day. No need to book.

Hefyd, Clwb Celyn ar ôl ysgol. Cysylltwch gyda’r ysgol am fwy o fanylion.

Also, Clwb Celyn after school. Please contact the school for more information.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288