Clwb Canu – Singing Club

Annwyl rieni

Bydd Clwb Canu (perfformio) yn cychwyn yn Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Mawrth, Hydref 1af, rhwng 3:15 a 4:15. Gan bydd arbenigydd allanol yn ein cefnogi, bydd elfen o gôst i’r clwb yma. Byddaf yn cadarnhau y gôst yn fuan. Newyddion gwych a gobeithio bydd plant Pentrecelyn yn cefnogi y clwb yma.

Dear parents

A Singing (Performing) Club will begin at Ysgol Pentrecelyn on Tuesday, October 1st, between 3:15 and 4:15. We will be supported by a vocal teacher and therefore there will be an element of cost to this club. I will confirm cost etc soon. Great news and I hope Pentrecelyn pupils will support this club.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288