Clwb Cymru Cwl Club

Bydd Clwb Cymru Cwl Ysgol Pentrecelyn yn cychwyn nos Fawrth nesaf (14/5/19) o 3:15 – 4:15.

Cymru Cool Club will begin next Tuesday (14/5/19) from 3:15 – 4:15.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288