Cofiwch – Dyddiadau – Reminder – Dates

11/7 Diwrnod trosglwyddo Ysgol Pentrecelyn a meithrin newydd yn y bore  Transition day at Ysgol Pentrecelyn, new Meithrin to attend in the morning 

14/7 Cinio arbennig i bawb er mwyn ffarwelio a blwyddyn 6  Special lunch for all with the Year 6 leavers 

18/7  ‘Pentrecelyn’s got talent’ a ffarwelio Blwyddyn 6 5yh (HWB CYMUNEDOL LLYSFASI – CROESO I BAWB)
‘Pentrecelyn’s got talent’ and farewell Year 6 –         5pm (COMMUNITY HUB LLYSFASI – A WARM WELCOME TO ALL)

19/7  Diwrnod olaf i’r plant – Pupils last day 

20/7  Diwrnod hyfforddiant i staff – Staff Training day 

1/9 
Diwrnod hyfforddiant i staff – Staff Training day 
4/9  Disgyblion yn ôl yn yr ysgol – Children back in school

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288