Cofiwch – Reminder

CofiwchPlant Cyfnod Sylfaen a Bl 3 yn unig ‘fory

                – Plant Cyfnod Sylfaen a Bl 4, 5 a 6 yn unig – Dydd Gwener

                – Dydd Llun 7fed – pawb

                – Dydd Llun 7fed – Clwb Brecwast yn ail-agor – 7:45 – £1 y sesiwn ar Parent pay

Remember – Foundation phase pupils and Year 3 only tomorrow

                    –  Foundation phase pupils and Years 4, 5 and 6 only on Friday

                    –  Monday 7th – all pupils back

                    –  Monday 7th – Breakfast club re-opens – 7:45 – £1 y session on Parent Pay

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288