CRhFfA – PTFA

CRhFfA – Calan Gaeaf – PTFA – Halloween

Bydd cyfle i’r plant ddod i’r ysgol mewn dillad Calan Gaeaf neu ddillad eu hunain ar ddydd Gwener nesaf, Hydref 23ain. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 ogydd. Yn ystod y prynhawn bydd ‘Beetle drive’ ar gyfer y plant. Bydd y GRhFfA yn darparu gwobrau a diod.

Next Friday, 23rd October the children may come to school either in their own clothes or a Halloween costume.  We kindly ask for a donation of £1.  In the afternoon we will have a Beetle drive for the children.  PTFA will provide sweets as prizes and there will be Lemonade served during the games.

Gan nad ydym yn gallu cynnal ein gweithgareddau Calan Gaeaf arferol eleni, mae’r GRhFfA yn gwahodd teuluoedd Pentrecelyn i gymryd rhan mewn cystadleuaeth cerfio Pwmpen. Mae’r rhain i’w gwblhau adref a lluniau i’w yrru ar e-bost i Bydd gwobrau ar gyfer cerfio creadigol.

As we are unable to have our usual Halloween festivities the PTFA are inviting all of our families to take part in a Pumpkin carving competition.These are to be carved at home and a picture submitted to school via email on There will be prizes for the most creative Pumpkin made by various age groups.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288