Dathliadau y Pasg/Easter Celebrations

Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth draddodiadol o rowlio wy Pasg dydd Gwener 26ain Mawrth.  Bydd angen i’r disgyblion ddod ac wy wedi ei ferwi yn galed a’i addurno i’r ysgol.  Mi fydd gwobr am yr wy sydd wedi ei addurno orau a hefyd y cyntaf i groesi’r llinell!  Mi fydd y rheol arferol yn ei le, wyau i’w rowlio dim ei thaflu i lawr y buarth!! Mi fydd hyn yn digwydd am 1:30yp ac mae croeso i blant Meithrin aros am y diwrnod cyfan i ymuno a’r dathliad hollol unigryw i Ysgol Pentrecelyn gyda’r holl ddisgyblion yn ôl gyda’i gilydd eto.​

We will be holding our traditional Easter egg rolling competition on Friday 26th March.  Pupils are to bring in a hard boiled egg, brightly decorated.  There will be a prize for best decorated egg and also the fastest egg to cross the line!  Usual rules will apply, egg must be rolled down the yard and not thrown!!

We will hold the egg roll at 1:30.  Meithrin children are welcome to stay for the whole day to join in the celebrations to enjoy this tradition which is unique to Ysgol Pentrecelyn with all the pupils back together again.

Mae’r CRhFfA yn trefnu raffl Pasg.  Mae ticedi yn £1 yr un ac mae posib ei archebu ar ParentPay.  Mi fydd y raffl yn cael ei dynnu dydd Gwener ar ôl rowlio’r wyau.  Os ydych am gyfrannu at y Hamper fedrwch chi ddod a’r eitemau i’r ysgol erbyn dydd Iau os gwelwch yn dda.
The PTFA are arranging an Easter raffle.  Tickets will cost £1 and can be purchased via ParentPay, this will be drawn on Friday afternoon after the Easter egg roll.  If you wish to donate items for the hamper please can they be brought to school by Thursday.
​​

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288