Diolch

Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth unwaith eto yr hanner tymor yma. Cofiwch am eich gwaith cartref dros yr hanner tymor! – Prosiect Ffermfeisio. Hwyl dda i bawb.

Many thanks to you all for your support again this half-term. Remember your homework over half-term! – Farmvention project.

All the best to everyone. 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288