Dydd Iau prysur eto! Another busy Thursday!

Trefniadau ar gyfer ‘fory. Arrangements for tomorrow. (16/5/19)

Meithrin Ysgol – Nursery – School (diwrnod estynnol os y dymunwch) (extended day if you wish)

Derbyn, Bl 1 a 2 – Nofio – Swimming – Reception, Yr 1 and 2

CA2 – KS2 Canolfan grefftau – Gweithdy Celf – Craft Centre – Art Workshop

Bl 6- Yr 6  – Bikeability – gweler e-bost am ddiweddariad – please see e-mail for update.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288