Dydd Santes Dwynwen Day

Annwyl rieni

Gyda dydd Santes Dwynwen ar ddydd Sadwrn eleni (Ionawr 25ain) byddwn yn dathlu yma yn Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Gwener, Ionawr 24ain.

Caiff y plant wisgo dillad coch, pinc neu dilledyn y maent yn ei garu dydd Gwener yma.

Bydd llu o weithgareddau yn ymwneud a’r dathliad yn ystod y dydd.

Diolch am eich cefnogaeth

Dear parents

As St Dwynwen’s day is on Saturday this year (January 25th) we will be celebrating here on Friday, January 24th.

The children may wear something red or pink or an item of clothing they love this Friday.

There will be lots of exciting activities during the day.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288