Dyddiad Mabolgampau Date

Annwyl rieni/Dear parents

Edrychwn ymlaen at ‘Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn’ ar nos Iau, Mehefin 27ain. (cychwyn am 5:00 – rasus 5:30)

We look forward to ‘Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn’ on Thursday evening, June 27th. (starting at 5:00 – races 5:30)

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288