Eisteddfod Ddawns Dance Eisteddfod

Diweddariad amser – Time update

Dawnsio Gwerin – cyfarfod/meet 5:30 (Ysgol Brynhyfryd)

Dawnsio Disgo – cyfarfod/meet 6:00 (Ysgol Brynhyfryd)

Diolch a dymuniadau gorau

All the best

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288