Er sylw dosbarth derbyn, blwyddyn 1 a 2 – FAO reception, Year 1 and 2 pupils

Ymweliad a Rhuthun – Derbyn, blwyddyn 1 a 2. / Reception, year 1 and 2’s visit to Ruthin.

Dydd Mawrth Hydref 10fed / Tuesday 10th October 

– Cost / Cost – £5.00 – Parent Pay

– Fyddwn nôl yn yr ysgol erbyn amser cinio / We will be back in the school by lunch time.

Ymweliad â llyfrgell Rhuthun lle cawn y cyfle i ddysgu mwy am y llyfrgell a chael stori gan aelod o staff. Yna ymlaen i siop Adnewyddu/ReSource sydd am gynnal gweithdy celf i gyd fynd gyda ein thema ‘Ble yn y Byd’.

A visit to Ruthin library where we will have the opportunity to learn more about the library and get a story from a member of staff. Then we will be going to the shop ReSource where we will take part in an art workshop to go with our theme ‘Where in the World’.

Mrs Morris
Dosbarth Llywelyn

​Ysgol Pentrecelyn

01978 790288​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288