Fw: Ffermfeisio – Farmvention

Annwyl rieni

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cwblhau un o’r tasgau yma, â allwch chi adael imi wybod erbyn dydd Iau, Medi 19eg ogydd. Mae gen i gyfarfod dydd Iau i drafod y prosiect yma a datblygu Gwyddoniaeth yn Ysgol Pentrecelyn.

Diolch am eich cefnogaeth

Dear parents

Can any families wanting to take part and complete one of the tasks please let me know by Thursday, September 19th. I am meeting with one of the associates of the Primary Science Trust on Thursday to discuss this project and our commitment to Science again this year.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Ysgol Pentrecelyn
Sent: 06 September 2019 13:01
To: [email protected]
Subject: Ffermfeisio – Farmvention
 

Annwyl rieni

Rwyf wedi cofrestru’r ysgol i gymryd rhan y prosiect Ffermfeisio. Gweler y wybodaeth atodol. Dyma ffordd dda o greu prosiect ar y cyd rhwng y cartref a’r ysgol. Gwaith cartref – Dechreuwch feddwl!

Dear parents

I have registered the school to take part in the Farmvention project. This will build on our Science/STEM focus last year. It is also a  great way of working together on a project between home and school. Homework – start thinking!

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Farminvention.pdf