Gwaith adeiladu / Building works

​Rwy’n falch o gyhoeddi bydd y gwaith moderneiddio Ysgol Pentrecelyn yn cychwyn wythnos nesaf. Byddwn yn cychwyn ar y ffenestri a drysau newydd cyn mynd ati i adnewyddu to fflat i’r neuadd. Yna ar ddiwedd bydd paneli solar yn cael eu gosod dros yr Haf.  Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol gan Sir Ddinbych i’r ysgol i leihau ein hoel troed carbon, a sicrhau dyfodol ac ansawdd ein hadeilad ysgol am flynyddoedd i ddod.​

I am pleased to announce that Ysgol Pentrecelyn is starting a period of structural renovation over the half term, work that will continue into the summer.  Initial work will be new windows and doors and then a new flat roof to the school hall culminating in solar panels being installed over the summer holiday.  This is a substantial investment by Denbighshire County Council in our school to reduce our carbon foot print and secure the quality of our buildings for year to come.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288